Roulette Lexikon

Vill du göra entré på casinots roulettebord, och även göra lite show off, då kan det vara värt att ha koll på spelets terminolig, och visa de andra spelarna, att det verkligen inte är första gången du spelar roulette.  Här kommer det vanligaste orden som casino, dealern och spelarna använder när hjulet snurras.

Här är en samling ord som har med  olika sorters Bets dvs. satsningar att göra:

A Cheval ─  Split Bet (franska)

Black Bet – En satsning på en svart siffra.

Carre – Corner Bet (franska)

Column Bet ─ En satsning som görs på en av de tre kolumnerna med 12 siffror.

Combination Bet ─ En satsning som görs på två eller fler siffror med en eller två marke

Corner Bet ─ En satsning som görs på fyra siffror genom att lägga marker mellan de fyra siffrorna.

Douzaine ─  Dozen Bet (franska)

Dozen Bet ─ En satsning på en av roulettebordets sekvenser som består av 12 siffror.

En Plein – Straight-Up Bet (franska)

Even Bet ─ En satsning på att kulan landar på en jämn siffra.

Flat Bet ─ En satsning på en fast summa som spelaren fortsätter att satsa på oavsett de tidigare spelrundornas utfall.

High Bet ─ En satsning på siffrorna 19-36.

Inside Bet – En satsning som görs på roulettehjulets siffror.

Impair ─  Odd Bet (franska)

Line Bet ─  satsning på att en av sex siffror kommer att vinna (två rader av tre siffror).

Low Bet ─  satsning på siffrorna 1-18.

Manque ─  Low Bet (franska)

Noir ─  Black Bet (franska)

Odd Bet – satsning på en udda siffra.

Outside Bet – satsning på 1 mot 1 eller 2 mot 1 som kan hittas på utkanten av spelbordsupplägget.

Pair –  Even Bet (franska)

Passe –  High Bet (franska)

Quarter Bet – En satsning som görs på fyra siffror genom att lägga markerna mellan dessa siffror.

Red Bet – En satsning på en röd siffra.

Rouge – Red Bet (franska)

Sixain -Line Bet eller “Six Number Bet”. (franska)

Six Number Bet – En satsning som görs på att sex siffror kommer att vinna (två rader som består av tre siffror).

Split Bet – satsning som en spelare gör på att en av två siffror kommer att träffas vid nästa snurrning.

Square Bets – satsning som görs på fyra siffror genom att lägga markerna mellan de siffrorna.

Straight Up Bet – satsning som en spelare gör på en särskild siffra.

Street Bet – En satsning på tre siffror.

Sucker Bet ─ En enkel satsning på att 0, 00, 1, 2 eller 3 kommer att träffas näst i amerikansk roulette.

Transversale – Street Bet (franska)

Trio Bet – En satsning som görs på tre siffror.

Det som är mest intressant är att det finns ett namn för varje sorts insats du gör, och inte nog med det, eftersom roulette versioner finns både på franska och på engelska, så finns det 2 namn på varje bet. Tex  Red Bet – Rouge.

Detta var vara en del av roulette spelets ordlista. Det finns även namn på delar av bordet, hjulet, strategierna och situationer som uppstår när man spelar roulette.

Leave a Reply